Pcr Kabini


MİPRO PCR Çalışma Kabinleri mikrobiyolojik çalışmalarda,numune kontaminasyonunun engellenmesi amaçlı kullanılan çalışma kabinleridir. Laborotuvarlarda oluşan hava akımlarına karşı numuneyi hava akımlarından HEPA filtre ile korumak amacıyla ve ayrıca sahip olduğu UV dezenfeksiyon sistemi sayesinde çalışma kabini içindeki mikrobiyolojik/biyolojik numunelerin uygulama öncesi ve sonrasında dekontaminasyonu sağlanmaktadır.

MİPRO UV PCR Çalışma Kabinleri (Polimeraz zincir reaksiyonu), analiz hazırlıkları çalışmalarında moleküler reaktiflerin, karışımların veya steril kalması gereken diğer numunelerin kontaminasyondan korunmasını sağlayan hava-partikül yoluyla koruma cihazlarıdır.

MİPRO HEPA PCR Çalışma Kabinleri, HEPA filtre yardımıyla Doğrusal (Laminer) Hava Akım (LAF) kabinler ile aynı presiplerde çalışan ürün koruma amaçlı tasarlanmış cihazlardır.

MİPRO HEPA/UV PCR Çalışma Kabinleri, HEPA filtre yardımıyla, kabin içinde çalışılan havanın tümünün tekrar dolanım (sirkülasyon) edilmeden filtre edilerek kabin dışına atılması prensibi ile çalışmaktadır. Kabin içi hava hareketleri ve yönlendirilmesi bir fan motoru aracılığı ile sağlanmaktadır.


Test

Form Gönderimi

Tamam